Servicii de consultanta ISO pentru firme    

 
Serviciile specializate de consultanta pe care QUANTIC SYSTEMS le ofera in domeniul managementului calitatii si a celorlalte standarde, vizeaza imbunatatirea si optimizarea proceselor interne si externe ale organizatiei Dvs.:
 
 • Consultanta privind implementarea unui sistem de management  al calitatii SR EN ISO 9001:2008
 • Consultanta privind implementarea unui sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2005
 • Consultanta privind implementarea sistemului de managemental securitatii si sanatatii in munca OHSAS 18001:2007
 • Consultanta privind implimentarea sistemului de management al responsabilitatii sociale SA8000/2008 
 • Consultanta privind implementarea unui sistem integratde management
 • Asistenta la audit de certificare si auditari ale sistemului de management implementat 
In plus:
 • Asistenta acordata in alegerea, din cadrul mai multor organisme de certificare ISO, a unuia singur si stabilirea costurilor prin contactarea organismului de certificare ales, negocierea contractului si asistenta la auditul de certificare.
 • Asigurarea unei cresteri constante a nivelului de instruire a angajatilor prin gasirea celor mai bune oferte de cursuri de instruire (auditori interni in domeniul calitatii).
De aceea:
 • Serviciile de consultanta se vor proiecta, controla si evalua dupa un plan bine structurat ce cuprinde intrebarile esentiale: cine, ce, cand, cum, unde si de ce se realizeaza activitatile
 • Solutiile oferite vor fi pe deplin adaptate profilului afacerii Dvs.
 • Onorariile de consultanta vor fi printre cele mai atractive pentru afacerea Dvs.

 

 

ETAPELE CONSULTANTEI

 

Etapele procesului de consultanta sunt, in cele mai multe cazuri aceleasi, indiferent de profilul afacerii contractate.Singura variabila in derularea lor este durata alocata fiecarei etape, ele variind functie de profilul si complexitatea sistemului de management analizat.
 
1. Initiere proces
 
- Stabilire contact
- Discutii introductive
- Negociere clauze contractuale
- Semnare contract consultanta
 
2. Evaluare de diagnoza initiala are ca obiective:
 
- Compararea sistemului actual de desfasurare a activitatii cu cerintele standardului de referinta
- Identificare elemente tehnico-organizatorice si practici curente
- Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta
- Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare
- Resursele umane si materiale existente
- Sistemele de inregistrari si evidenta existente.
 
3. Proiectarea sistemului
 
In urma Raportului de Evaluare elaborat pe baza auditului diagnoza, se trece la proiectarea documentatiei. In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de managementul definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.
 
4. Instruirea managementului
 
se organizeaza un curs -seminar de constientizare a echipei manageriale, cu urmatoarea tematica:
- Calitate: concept si evolutie
- Standarde in domeniul calitatii ISO seria 9000;
- Acreditare si certificare;
- Organizarea sistemului calitatii;
- Documentatia sistemului de management al calitatii;
- Costurile calitatii.
 
5. Intocmirea documentatiei
 
- Manualul calitatii
- Procedurile sistemului calitatii
- Instructiuni de lucru/descriere de procese
- Alte documente ale calitatii
 
6. Implementarea
 
Etapa de implementare la client, sub asistenta consultantului, a sistemului calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:
- Audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;
- Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.
- Efectuarea unui audit al sistemului calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta.
- Acest audit se va finaliza cu un numar de rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.
- Consultantul poate recomanda un organism de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.
 
8. Asistenta in cadrul auditului de certificare
 
Contactarea organismului de certificare, negocierea contractului de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.
 
7. Audit pre-certificare
 
- Efectuarea unui audit al sistemului calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta.
- Acest audit se va finaliza cu un numar de rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.
- Consultantul poate recomanda un organism de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.
 
8. Asistenta in cadrul auditului de certificare
 
Contactarea organismului de certificare, negocierea contractului de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.