Despre noi

 
QUANTIC SYSTEMS este o firma de consultanta cu capital integral romanesc care va ofera solutii CONCRETE  in documentare, proiectare si asistenta de-a lungul implementarii de sisteme de management al calitatii,  mediului,  siguranta si securitate ocupationala (sisteme integrate de management ) certificari de produse (agregate,betoane,prefabricate,mixturi asfaltice ,etc ) in conformitate cu normele internationale din domeniul ISO (International Organization for Standardization) si reglementarile in vigoare.
 
PRINCIPALUL OBIECTIV AL FIRMEI NOASTRE ESTE DE A FURNIZA SERVICII DE CALITATE ORGANIZATIILOR PENTRU ASI DEZVOLTA AFACEREA CU SUCCES.
 
*QUANTIC SYSTEMS realizeaza testari in laborator si in situ, pe materiale folosite la realizarea  lucrarilor de constructii civile si industriale, drumuri si poduri , apa si canalizare .
 
Laboratorul este autorizat de catre Inspectia de stat in constructii ca Laborator de incercari grad II , şi poate executa determinări pentru următoarele profile :
  •  G.T.F. – geotehnica si teren de fundare             
  •  M.B.M. - materiale pentru betoane şi mortare (ciment, agregate,aditivi)
  •  D –drumuri 
  •  B.BA.BP. - beton, beton armat, beton precomprimat
  •  V.N.C.E.C – incercari nedistructive
  •  E.P. –elemente de pavaj

 

 

Obiectivul prioritar al strategiei laboratorului îl constituie “Satisfacerea Cerinţelor Clientului” si Îmbunătăţirea Calităţii serviciilor de încercare oferite clienţilor.
 
Politica de calitate a laboratorului reprezintă o componentă obligatorie a sistemului de management al calităţii prin documentarea şi implementarea unui sistem de calitate conform SR EN ISO/CEI 17025 : 2005 /AC:2007.
 
Laboratorul urmăreşte conformarea cu cadrul legislativ naţional şi internaţional , cu normativele şi directivele în vigoare, cu standardele specifice materialelor şi încercărilor declarate, precum şi cu reglementările interne. 
 
Încercările sunt efectuate conform procedurilor documentate stabilite şi cerinţelor clienţilor,neadmiţându-se abateri de la acestea si luandu-se măsuri pentru prevenirea non-calităţii, identificarea şi înregistrarea tuturor neconformităţilor referitoare la calitate şi realizarea acţiunilor corective şi preventive. 
 
Laboratorul este imparţial şi nu este supus nici unei presiuni de natură comercială, financiară sau de altă natură care poate influenţa decizia tehnică a personalului său şi concluziile rezultatelor cuprinse in rapoartele de încercare. *Dispune de dotare tehnica corespunzatoare la nivelul standardelor in vigoare pentru toate profilele autorizate, specialisti competenti cu experienta de peste 10 ani in activitatea de constructii. 
 
Întreg personalul implicat în activităţile de încercare este conştientizat de importanţa muncii lui, este autorizat, instruit şi motivat corespunzător cu munca prestată care influenţează calitatea serviciilor oferite clienţilor sau altor părţi interesate, cunoaşte şi implementează documentele sistemului calităţii în întreaga activitate.